Sunman Kauçuk Limited Şirketinin hedefi;
Yönetim anlayışını, sürekli gelişme felsefesini tüm süreçlerde TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ' ne uygun hale getirmek, tüm personele özümsetmek ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü artırmaktır.
Biz hedefimize nasıl ulaşacağımızı biliyor ve birlikten kuvvet doğacağına inanıyoruz.